i-care planering 

Av äldreomsorgspersonal för äldreomsorgen

I-care planering gör en enkel planering för hemtjänsten där hög personalkontinuitet, säkerställa att rätt uppdrag utförs, och bra effektivitet (hög kundnärvaro) är i fokus

Se personalens effektivitet direkt i planeringen.

Planeringen görs baserat på vilka insatser som planerats till enskild dag och planeringen utifrån hur du ställt in i vilket tidsintervall t ex morgonbesök kan utföras. Med enkel drag och drop funktion kan du får utplaneringen gjord alternativt har färdiga ”rundor” där återkommande besök redan ligger inlaga medan det kan skräddarsys sällan återkommande besök såsom tvätt och städ.

Planeringsverktyget är enkelt att använda och helt webbaserat. Redan i planeringen kan du se den totala effektiviteten (tid hos kund) ligger i linje med mål. Du kan sedan följa upp av personalen har utfört rätt tid hos kund och att maximal biståndsbedömd tid är utplanerad. Du kan bryta ner på enskilda rundor eller totala för att säkerställa att planeringen blir korrekt utförd. Du kan sätta in specialkompetenser på medarbetaren så att kunden/brukaren alltid får rätt kompetens hemma hos sig.

Systemet fungerar lika bra för boende såsom enskilt boende.

Du kan förbättra kundnärvaron och minimera samordnare planeras tid med upp till:

40%

mer effektivitet i det dagliga arbetet

Se personalens effektivitet direkt i planeringen.

Planeringen görs baserat på vilka insatser som planerats till enskild dag och planeringen utifrån hur du ställt in i vilket tidsintervall t ex morgonbesök kan utföras. Med enkel drag och drop funktion kan du får utplaneringen gjord alternativt har färdiga ”rundor” där återkommande besök redan ligger inlaga medan det kan skräddarsys sällan återkommande besök såsom tvätt och städ.

Planeringsverktyget är enkelt att använda och helt webbaserat. Redan i planeringen kan du se den totala effektiviteten (tid hos kund) ligger i linje med mål. Du kan sedan följa upp av personalen har utfört rätt tid hos kund och att maximal biståndsbedömd tid är utplanerad. Du kan bryta ner på enskilda rundor eller totala för att säkerställa att planeringen blir korrekt utförd. Du kan sätta in specialkompetenser på medarbetaren så att kunden/brukaren alltid får rätt kompetens hemma hos sig.

Systemet fungerar lika bra för boende såsom enskilt boende.

Du kan förbättra kundnärvaron och minimera samordnare planeras tid med upp till:

40%

mer effektivitet i det dagliga arbetet

Automatiska transporttider efter transportsätt.

Du får in automatisk transporttid och kan välja transportsätt. Allt för att planeringen ska spegla verkligheten så när så möjligt. Det säkerställer också en bra arbetsmiljö där medarbetarna får ett schema som faktiskt är möjligt att utföra. Att lägga in flera besök samtidigt hos flera kunder för en medarbetare sätter systemet stopp för.

Automatiska transporttider efter transportsätt.

Du får in automatisk transporttid och kan välja transportsätt. Allt för att planeringen ska spegla verkligheten så när så möjligt. Det säkerställer också en bra arbetsmiljö där medarbetarna får ett schema som faktiskt är möjligt att utföra. Att lägga in flera besök samtidigt hos flera kunder för en medarbetare sätter systemet stopp för.

i-care uppföljning.

Säkerställer att alla besök blir utförda, vilken tid det tar samt om det varit några avvikelser kan dokumentaras i systemet och återkopplas till verksamhetschefen. Kund och anhörig kan få bekräftat vad som är gjort och när det gjordes och av vem. Efter utförd dag kan du följa upp personalkontinutet hos kund, utförd effektivitet samt hur mycket tid som utförts kontra biståndsbedömd tid.

R

Säkerställer att alla besök är utförda

w

Kund och anhörig får bekräftat vad som är gjort

Faktureringsunderlag till kund

l

Uppföljning kontinuitet hos kund

R

Säkerställer att alla besök är utförda

w

Kund och anhörig får bekräftat vad som är gjort

l

Uppföljning kontinuitet hos kund

Faktureringsunderlag till kund

i-care uppföljning.

Säkerställer att alla besök blir utförda, vilken tid det tar samt om det varit några avvikelser kan dokumentaras i systemet och återkopplas till verksamhetschefen. Kund och anhörig kan få bekräftat vad som är gjort och när det gjordes och av vem. Efter utförd dag kan du följa upp personalkontinutet hos kund, utförd effektivitet samt hur mycket tid som utförts kontra biståndsbedömd tid.

R

Säkerställer att alla besök är utförda

w

Kund och anhörig får bekräftat vad som är gjort

Faktureringsunderlag till kund

l

Uppföljning kontinuitet hos kund

i-care app

Med i-care app behöver medarbertarna inga utskrivna scheman och förändringar flyttas över automatiskt. I appen kan besökstiden registreras ner på sekunden samt anteckningar göras på ett enkelt sätt.

Schema till medarbetarna direkt i telefon

~

Säkrade kontaktuppgifter direkt i mobilen

Z

Närvaromarkering hos kund med dokumentation

i-care app

Med i-care app behöver medarbertarna inga utskrivna scheman och förändringar flyttas över automatiskt. I appen kan besökstiden registreras ner på sekunden samt anteckningar göras på ett enkelt sätt.

Schema till medarbetarna direkt i telefon

~

Säkrade kontaktuppgifter direkt i mobilen

Z

Närvaromarkering hos kund med dokumentation

Om oss

IT Care har lång erfarenhet av planeringen system inom äldreomsorg. IT Care system grundades 2007 och är byggt i samarbete med kunder. IT Care håller endast på med planeringssystem till äldreomsorg och är specialiserade på detta.

IT Care har som tydligt vision att kunna leverera ett system som uppfyller både beställarens krav (kommun), utförarens krav (kommunal och privat hemtjänstutförare) men framförallt den äldre individens krav på sin hemtjänst.
Vi har nyutvecklat våra system och släppte hösten 2016 i-care 2.0 som är marknadens mest moderna och kompletta system. Vi har valt att endast vara duktiga på planeringssystem för att kunna serva våra kunder med att kunna få bra planering, både ur brukarens och utförarens ekonomiska perspektiv.

Om oss

IT Care har lång erfarenhet av planeringen system inom äldreomsorg. IT Care system grundades 2007 och är byggt i samarbete med kunder. IT Care håller endast på med planeringssystem till äldreomsorg och är specialiserade på detta.

IT Care har som tydligt vision att kunna leverera ett system som uppfyller både beställarens krav (kommun), utförarens krav (kommunal och privat hemtjänstutförare) men framförallt den äldre individens krav på sin hemtjänst.
Vi har nyutvecklat våra system och släppte hösten 2016 i-care 2.0 som är marknadens mest moderna och kompletta system. Vi har valt att endast vara duktiga på planeringssystem för att kunna serva våra kunder med att kunna få bra planering, både ur brukarens och utförarens ekonomiska perspektiv.

Våra Kunder

itcare AB
Västravägen 11A
169 61 Solna
info@itcare.nu

 

Support
support@itcare.nu
08-533 333 00